Anasayfa > Blog > Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Şimdi gelir vergisini ve ne tür gelirlerden alındığını derinlemesine inceleyelim ve başlıktaki sorulara cevaplar bulalım.

Gelir vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, tam anlamıyla gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Buna konunun başında da değinmiş ama hangi tür gelirlerden alındığını tam olarak açıklamamıştık.

Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (muhasebecilik, avukatlık, kendi için çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir.

Eğer Vergi Hesaplama aracını arıyorsanız vakit kaybetmeden Gelir Vergisi Hesaplama Aracı için Tıklayın

G.Vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi beyannamesi gelirleri vergilendirilen yılı izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir.

Bu açıklamayı örnekle pekiştirmek istersek 2019 yılının ödenecek Gelir Vergisinin beyannamesi 2020 yılının Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilmelidir.

Gelir Vergisi nasıl hesaplanır?

Bu Vergi türünde hesaplama gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması şeklinde bulunur.

Gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artar. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanır.

Yayınlanan bu tabloya Gelir Vergisi Dilimleri denir. Bu vergi hesaplanırken, yıl içinde oluşan matrahlar toplanır ve bu matrah toplamlarına karşılık gelen vergi dilimine göre oran belirlenir.

2019 Vergi Dilimleri Hakkında Kısa Bilgi

Tebliğle bazı maktu had ve tutarlar belirlendi. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 5 bin 400 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu.

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak belirlendi.

G. vergisi tarifesi hakkındaki bilgiler için G. Vergisi Tarifesi 2019u okuyabilirsiniz.

G. Vergisi Ne Zaman Ödenir?

G. Vergisi tek değil 2 taksit olarak ödenir. 1. taksit Mart ayının son gününe kadar (31 Mart), 2. taksit ise Temmuz ayının son gününe (31 Temmuz) kadar ödenmelidir.

G. Vergisi Hesaplama Örneği

Örneğin bir takvim yılı içerisinde 60.000 TL + KDV tutarında bir satış yaparak gelir elde ettik. Bu satış için ise 17.000 TL giderimiz oldu. (Örneğimiz 2019 Yılına göre hesaplanmıştır)

Bu durumda

Gelir = 60.000 TL,

Gider = 17.000 TL oldu.

Gelir - Gider = Vergiye Tabi Olan Tutar (Kar)

60.000 - 17.000 = 43.000 TL Kar

Bu tutarı Gelir vergisi hesaplama aracına yazın ve Diğer Gelir Gelir Türünü seçip hesapla ya basın.

Sonuç: 7.910 TL olacaktır.

Gelir Vergisi Aracı için Tıklayın

Bu şekilde ödemeniz gereken vergiyi kolaylık hesaplayabilirsiniz. hesaplama işlemi yukarıda örnekte görüldüğü gibidir.

Zor gibi görünse de hesaplama aracı kullanılarak vakit kaybetmeden kesin sonuca ulaşılabilir.

Bu vergi hesaplamasını bilerek bir satış yaptığınızda ne kar edeceğinizi veya net karınızı hesaplayabilirsiniz.