Gelir Vergisi Hesaplama

Güncel vergi dilimlerine göre tahakkuk eden gelir vergisini hesaplamak için aşağıdaki gelir vergisi hesaplama aracında ilgili dönemi seçip, vergi matrahını girin. Ardından HESAPLA butonuna basın ve SenHesapla sizin için hesaplamanızı yapsın.

Tutar

Vergi Yılı

2023

Mükellef (Gelir) Türü

Gelir vergisi nedir?

Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir.

Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi beyannamesi gelirleri vergilendirilen yılı izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin 2018 yılının ödenecek Gelir Vergisinin beyannamesi 2019 yılının Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir.

Gelir Vergisi Ne zaman ödenir? Gelir Vergisi kaç taksitte ödenir?

Gelir Vergisi 2 taksit olarak ödenir. 1. taksit Mart ayının son gününe kadar, 2. taksit ise Temmuz ayının son gününe kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması şeklinde hesaplanır. Ancak gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artmaktadır. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanır. Yayınlanan bu tabloya Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi hesaplanırken, yıl içinde oluşan matrahlar toplanır ve bu matrah toplamlarına karşılık gelen vergi dilimine göre oran belirlenir.