Okula Başlama Yaşı Hesaplama 2022

Okula başlama yaşı hesaplama aracıyla çocuğunuzun anaokulu, ana sınıfı veya ilkokula başlama durumunu öğrenmek için çocuğun doğum tarihini yazın ve kolaylıkla ve hızlıca hesaplayın.

    Hesaplama Aracımız 10 TEMMUZ 2019 Tarihinde Yürürlüğe giren Düzenlemeye uygun olarak İşlem Yapmaktadır.

Doğum Tarihi:

1
Ocak
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Eğitim Yılı:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı

Okula Başlama Yaşı Nedir?

Okula başlama yaşı, çocuğun okula, anasınıfı veya ana okuluna başlayacağı öğrenim yılını hesaplamanızı ve çocuğunuzun öğrenim planını ona göre doğru biçimde yapmanızı sağlar.

Anaokuluna başlama yaşı kaç tır?

Anaokulu, 36 ile 68 aylık çocukların okul öncesi eğitimi amacıyla kurulmuş eğitim kurumudur. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, okul kaydının yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını tamamlayan ve 69 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.

Ana Sınıfına başlama yaşı kaç tır?

Ana sınıfı, 57 ile 68 aylık çocukların eğitimi amaçlanarak örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. Ana sınıflarına okul kaydının yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.

Eğer 45 - 56 ay arası çocuklardan bir grup oluşturulabilecek kadar çocuk yoksa bu çocuklarda anasınıfına kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı kaç tır?

İlkokul 1. sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokul a hazır olduğu anlaşılan 66 - 68 ay arası çocuklarda velilerinin yazılı izni dahilinde 1. sınıfa kaydedilebilir

İlkokula başlama yaşı gelen çocuğu okula kayıt ettirmek zorunlu mudur?

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 72, 73 ve 74 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.