KDV Tevkifat Hesaplama

KDV Tevkifatı hesaplama aracında Tutarı ve hesaplama için sizden istenen diğer bilgileri giriniz ve HESAPLA butonuna basınız ve SenHesapla sizin için hesaplamanızı yapsın.

Tutar

KDV Oranı

Tevkifat Oranı

Hesaplama Türü

KDV (Katma Değer Vergisi) Tevkifatı Nedir?

Tevkifat, kelime anlamı olarak para konusunda kesinti anlamına gelir. Tevkifat kısaca devletin alacağı olan KDV'yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır.

KDV tevkifatı ne zaman Ödenir?

Aylık beyanname veren işletmeler herhangi bir ayın beyannamesini o ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermelidir.

KDV Tevkifatı Zorunlu mudur?

KDV tevkifatı isteğe bağlı değildir ama sadece kapsama alınan işlemlerde zorunlu bir uygulamadır. Tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde ise alıcılar kendiliğinden tevkifat yapamaz.

Tam Tevkifat Nedir?

Tam tevkifat durumunda işlem bedeli üzerinden Hesaplanan KDV'nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulur. Bu durumda İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamı alıcılar tarafından beyan edilip ödenmelidir.

Kısmi Tevkifat Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından işlem bedelinin belirlenen kısmı alıcılar tarafından, diğer kısmı ise satıcı (teslim veya hizmeti yapan) tarafından beyan edilip ödendiği duruma denir.