KDV Hesaplama (KDV Dahil - KDV Hariç)

KDV hesaplama (KDV Dahil - KDV Hariç) aracında Tutarı, Hesaplama şeklini ve sizden istenen diğer bilgileri giriniz ve Hesapla butonuna basınız.

Tutar

KDV Oranı

Hesaplama Türü

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir?

Katma Değer Vergisi Türkiye`de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde alıcının satıcıya ödediği tüketim vergisi niteliğinde olan bir vergidir.

KDV Beyannamesi ne zaman verilir?

KDV (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir.

KDV Ne Zaman Ödenir?

Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır. KDV mükellefleri ise Vergi Daresi’ne beyanname verdikten sonra beyan ettikleri tutarı, beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödemelidir.

Hesaplanan KDV nedir?

İşletmeler yaptıkları mal ve hizmet teslimlerinde (Mal veya Hizmet Satışı) tüketiciden KDV alırlar. Bu KDV tutarlarının toplamına Hesaplanan KDV denir.

İndirilecek KDV nedir?

İşletmeler teslim aldıkları mal ve hizmetlerde satıcıya (Mal veya Hizmet Alımı) KDV öderler. Bu KDV tutarlarının toplamına İndirilecek KDV denir.

Hesaplanan KDV ile İndirilecek KDV arasındaki Fark Nedir?

İşletmenin sattığı mal ve hizmet satışında ortaya çıkan KDV ye Hesaplanan, aynı işletmenin teslim alırken satıcıya ödediği KDV ye ise İndirilen KDV Denir. Bu Konu KDV Tahakkuku konusu altında daha detaylı incelenecektir.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır. KDV Hesaplama Formülü Aşağıdaki Gibidir.

KDV Hariç: (KDV Hariç Tutar) x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Dahil: (KDV Dahil Tutar) / [1 + (KDV Oranı/100)]

Güncel KDV Oranlarını Öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığının Güncel KDV Oranları Kararını Okuyabilirsiniz

KDV Hesaplama yaparken Matrah Nasıl Hesaplanır?

Matrah, satış faturalarının kdv hariç tutarlarının bir aylık zaman dilimindeki toplamına verilen isimdir, yani matrah vergiye esas rakamdır.

Onca işlemi akılda tutmak yerine bu iş için ürettiğimiz KDV Matrah Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.