Asfalt Ton Hesaplama, Asfalt Miktarı Hesaplama

Asfalt yapılacak alanın en ve boy cinsinden değeri ve asfalt kalınlığının santimetre cinsinden değeri girilerek kaç ton asfalta ihtiyacınız olduğu hesaplanır.

Asfaltın özgül ağırlığı 2.4 ton/m3 olarak alınmıştır

Asfalt Nedir?

Bir üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt, ana maddesi petrol katranı olan ve yol kaplamasında kullanılan yapışkan özelliğe sahip bitümlü bağlayıcı karışımıdır. Bitüm bağlayıcı içeriği tipik olarak karışıma ve uygulamaya bağlı olarak %3 ile %7 oranında değişir.

Agrega Nedir?

100mm.ye kadar olan sert taştan kırılıp elenerek elde edilmiş, tane büyüklüğü tarif edilebilen kaya parçacıklarına agrega denir. Asfalt ve beton üretiminin ham maddesidir.

Bitüm Nedir? ve Özellikleri Nelerdir?

Bitümler, ham petrolün damıtılmasından elde edilir. Bitümler, belirli bir sıcaklıkta sertliği veya kırılganlığı ile ilişkili olarak belirli mühendislik ve fiziksel özelliklerine göre farklı türlerde üretilir.

Bazen asfalt karışımların hizmet verdiği geniş bir sıcaklık aralığında performansı artırmak için bitümler polimer eklenerek de üretilebilir. Bitümün en önemli fiziksel özelliği, ısıtıldığında yumuşaması ve daha akıcı hale gelmesi, soğuduğunda ise tekrar sertleşmesidir.

Bitümün diğer önemli özelliği de, normal hava sıcaklığında bir katı gibi davranmakla beraber, akışkanlığa ve yük altında kendini onarma özelliklerine sahiptir. Bunun anlamı, asfalt tabandan gelen harekete uyum sağlayabilir ve trafik altında mikroskobik boyutta oluşan çatlaklar kendiliğinden kapanabilir.