Adım Uzunluğu Hesaplama / Boy - Adım Çeviri

Bir insanın iki adımı arasındaki uzunluğun kaç santimetre (cm), metre, km olduğunu hesaplamak için adım uzunlugu hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Boyunuz (CM) Olarak

Adım hesaplamak için Adım Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Adım Nedir? Adım Uzunluk Ölçüsü Nedir?

Adım, diğer ölçü birimleri kadar kesin bir değere sahip bir değer değildir. Bir adım kişinin boyuna göre ortalama 70-80 cm arasındadır.

Çoğu kaynakta bu birim 80 cm olarak belirtilmiştir ama siz adım uzunluğu hesaplama aracı ile boyunuza özel adım uzunluğunuzu hesaplayabilirsiniz.

Adım Uzunluğu Nedir?

Yürüyüş sırasında iki adım arasındaki uzunluğun cm veya benzer metrik uzunluk ölçü cinsinden değerine adım uzunluğu denir.

Adım Uzunluğu Nasıl Hesaplanır?

Adım Uzunluğu, adım uzunluğu ölçülecek insanın boy uzunluğuna göre hesaplanır.

Bir insanın adım uzunluğu yaklaşık olarak bir insanın boy uzunluğunun yüzde 42 sine eşittir ve adım uzunluğu buna göre ölçülür