Tevkifat Hesaplama KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat Hesaplama KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat hesaplama yapmak için KDV Tevkifatının Ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nerelerde kullanıldığını bu yazıda öğreneceğiz, Tıklayın.

Tevkifat Hesaplama yapmadan önce Tevkifat’ın kelime anlamına bakalım. Tevkifat, kelime anlamı olarak para konusunda kesinti anlamına gelir. (bknz TDK)

Devletin alacağı olan KDV‘yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasına KDV Tevkifatı denir.

Tevkifat çeşitleri iki türdür;

  1. Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti, gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.
  2. KDV Tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifat yapabilecek Kuruluşlar hangileridir?

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar ve özel finans kurumları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, yarıdan fazla hissesi doğrudan devlet kontrolünde olan kurum, kuruluş ve işletmeler tevkifat işlemi uygulayabilir.

Tevkifat hangi işlemlerde uygulanabilir?

Tevkifat, yapılan her hizmet veya satışı gerçekleştirilen her üründe yapılamaz.

Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Tevkifat uygulanabilecek bazı işlemler, yapım işleri (inşaat) ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri, yapı denetim hizmetleri gibi işlemlerdir.

Kısacası tevkifat, sadece hizmet mahiyetine giren işlemlerde uygulanabilir.

KDV Tevkifat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bunu bir örnekle açıklamak en iyisi olacaktır. Hizmet bedelimiz 1000 TL ve uygulayacağımız tevkifat oranımız 3/10 (%30) ve KDV oranımız %18 olduğunu varsayalım.

Standart KDV hesabımıza göre;

Mal ve Hizmet Bedeli (1000 TL) X [1 + (KDV Oranı (%18) /100)] = 1000 X 1,18 = 1180 TL

üzerinden faturalandırılır. Buradaki KDV bedeli 180 TL’dir.

Tevkifat sadece KDV’ye uygulanır ve Toplam KDV X (Tevkifat oranı) formülü bize toplam tevkifatı verir.

Toplam KDV (180 TL) X (Tevkifat oranı (3/10 yada %30)) = 54 TL tevkifat bedeli çıkar.

180 – 54=126 TL KDV ile 1126 TL işletmemize ödenirken, 126 TL tevkifat bedelini alıcı kuruluş vergi dairesine öder.

Bu işlemi en kolay biçimde yapmak için KDV Tevkifatı Hesaplama aracını kullanabilirsiniz, linki aşağıdadır.

KDV Tevkifatı Hesaplama