KDV Tahakkuku Nedir? Nasıl Hesaplama Yapılır?

KDV Tahakkuku Nedir? Nasıl Hesaplama Yapılır?

KDV Tahakkuku, indirilen KDV ile Hesaplanan KDV’nin hesaplanarak ay sonunda devlete ödeyeceğiniz KDV ne olması gerektiğini söyleyen işlemdir

Muhasebe dilinde daha edebi bir dille KDV Tahakkuku‘nun ne olduğunu size diğer yazılar anlatabilir ama KDV tahakkuku en anlaşılır biçimde ay sonunda devlete ödeyeceğiniz Katma Değer Vergisinin ne olduğunu size söyler.

KDV Tahakkuku Kaydı Nasıl Yapılır?

191 İndirilecek KDV hesabı ve 391 Hesaplanan KDV hesabı muhasebe kayıtlarında en çok kullanılan hesaplardır. Her mal alım satımında bu hesaplar kullanılır.

KDV’nin ne olduğunu bilmiyorsanız ilk önce aşağıdaki konuyu okumanızı tavsiye ederim. O konu içinde İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV’nin de ne olduğu yinelenmiş ve vergiler ile ilgili burada olmayan daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır? KDV Dahil – Hariç

Şimdi KDV Tahakkuku Nasıl Yapılır ve bu hesaplar nasıl kullanılır bunu öğrenelim.

Güncel KDV Oranlarını Öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığının Güncel KDV Oranları kararını Okuyabilirsiniz

191 İndirilecek KDV Hesabı

Ürün satın aldığımızda karşı tarafa bir vergi öderiz. Bu ödediğimiz vergiyi 191 İndirilecek KDV hesabının Borç kısmına kaydederiz.

391 Hesaplanan KDV Hesabı

Ürün sattığımızda karşı taraftan (yani ürünü alan taraftan) KDV tahsil ederiz. Bu alınan vergiyi 391 Hesaplanan KDV hesabının Alacak kısmına kaydederiz.

KPSS’de Hangi KDV Soruları Çıkar?

Şimdi bu konu nereden çıktı demeyin. KPSS’ye hazırlanan arkadaşlarımız bu konuyu okuyarak kolayca KDV tahakkuku hakkında bilgi sahibi olabilirler. Çünkü KPSS sınavında KDV hesapları ile ilgili sorular genel olarak KDV tahakkuku konusundan çıkıyor.

KDV Tahakkuku Kaydı

Şimdi sıra 191 ve 391 nolu hesaplarımızı karşılaştırıp devlete katma değer vergisi borcumuz olup olmadığımızı öğrenmeye geldi. İşte bu KDV işleme KDV tahakkuku denir. Şimdi aşağıda vereceğim tabloyu güzelce öğrenin.

191 İndirilecek KDV > (Büyükse) 391 Hesaplanan KDV —- 190 Devreden KDV Hesabı kullanılır.

191 İndirilecek KDV < (Küçükse) 391 Hesaplanan KDV —- 190 Devreden KDV Hesabı kullanılır.

191 İndirilecek KDV + (Topla) 190 Devreden KDV Hesabı  > (Büyükse) 391 Hesaplanan KDV —- 190 Devreden KDV Hesabı kullanılır.

191 İndirilecek KDV + (Topla) 190 Devreden KDV Hesabı  < (Küçükse) 391 Hesaplanan KDV —- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı kullanılır.

Yukarıdaki tablonun ne anlam ifade etmek istediğini tek tek görelim ve tabloyu özümseyelim.

191 İndirilecek KDV > (Büyükse) 391 Hesaplanan KDV

Bu durumda bizim ödediğimiz KDV, tahsil ettiğimiz KDV‘den fazladır ve biz devletten Alacaklı oluruz. Devletten gidip para alamayacağımız için bunu 190 Devreden KDV hesabının borcuna kaydederiz. Böylece bir sonraki ayda biz borçlu olursak devreden KDV bu borçlu olduğumuz miktardan düşülür.

191 İndirilecek KDV < (Küçükse) 391 Hesaplanan KDV

Bu durumda bizim ödediğimiz KDV, tahsil ettiğimiz KDV‘den azdır ve biz devlete Borçlu oluruz.  Yani KDV ödeyeceğimiz anlamına gelir. Bu borcu 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının borcuna kaydederiz.

191 İndirilecek KDV + (Topla) 190 Devreden KDV Hesabı  > (Büyükse) 391 Hesaplanan KDV

İşte olayın dallanıp budaklandığı kısıma geldik ama cidden basit bir işlem. Devreden KDV Hesabını görüyorsak daha önceki dönemlerde devletten kdv alacağımız olduğunu anlarız. Bu dönemdeki ödediğimiz KDV ile devreden KDV‘yi topladığımızda bu toplam hala tahsil ettiğimiz KDV‘den büyükse kalan miktarı 190 Devreden KDV hesabının borcuna kaydederiz.

191 İndirilecek KDV + (Topla) 190 Devreden KDV Hesabı  < (Küçükse) 391 Hesaplanan KDV

İşte geldik son işleme yine Devreden KDV Hesabını topla diyor demekki devletten kdv alacağımız var. Yine ödediğimiz KDV ile devreden KDV‘yi toplarız. Bu toplam tahsil ettiğimiz KDV’den küçükse kalan miktarı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının borcuna kaydederiz. Bu durum KDV ödeyeceğimiz anlamına gelir.

Şimdi anlamadığımız bir kısım var mı? Aslında mantığı anlayınca oldukça basit ama daha da iyi kavramak için bu kez sayısal örnek ve tabloyla KDV Tahakkuk işlemini yapalım.

KDV Tahakkuku Örneği

İndirilecek KDV toplamının 5.000 TL, Hesaplanan KDV toplamının ise 6.500 TL olduğunu varsayarak Tahakkuk Kaydı yapalım.

Şimdi 2. bir örnek yapalım. Bu örnekte İndirilecek KDV toplamının 6.500 TL, Hesaplanan KDV toplamının ise 5.000 TL olduğunu varsayalım.

İşte her iki durumda KDV Tahakkuk Kaydı bu şekillerde yapılır. İlk örneğimizde devlete 1.500 TL KDV ödememiz gerekecek. İkinci örneğimizde ise ödediğimiz KDV 6.500 TL dir ama tahsil ettiğimiz KDV 5.000 TL olduğu için 1.500 TL devletten Alacağımız oluşacaktır. O alacağı da bir sonraki ay düşebiliriz. İşin kayıt kısmı böyle ama siz işin daha pratik yönünü öğrenmek istiyorsanız yani sizin için önemli olan Ay sonunda devlete ödeyeceğiniz KDV’nin ne olacağı ise aşağıdaki konuyu okuyun.

Ay sonunda devlete ödeyeceğiniz KDV Nasıl Hesaplanır?

// Konu Yakında Yazılacaktır.