2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2019 yılı Gelir vergisi tarifesi açıklandı, Gelir Vergisi Tarifesi yıl boyunca uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi 2019

Ücret Dışı (Diğer Gelirler) Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2019

2019 Yılı Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisini yeni düzenlemeye göre hesaplamak için Gelir Vergisi Hesaplama 2019 aracımızı kullanabilirsiniz.

Gelir Vergisi Hakkında Bilgiler

Tebliğle bazı maktu had ve tutarlar belirlendi. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 5 bin 400 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu.

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak belirlendi.